Управителен съвет

1. Борис Борисов - Председател на УС на АДСИЦ и Изпълнителен директор на „Софарма Имоти" АДСИЦ;

2. Райчо Дянков - Член на УС на АДСИЦ и Изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ;

3. Тодор Брешков - Член на УС на АДСИЦ и Изпълнителен директор на „Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ;

4. Дилян Панев - Член на УС на АДСИЦ и Изпълнителен директор на „Актив Пропъртис" АДСИЦ;

5. Радослав Манолов - Член на УС на АДСИЦ и Изпълнителен директор на „Адванс Терафонд" АДСИЦ;

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ