За нас

С Решение № 1/ 11/02/2011г. по фирмено дело № 728/2010 на Софийски градски съд е регистрирана "Асоциация на дружествата със специална инвестиционнацел" (АДСИЦ/ SIPCA).

Асоциацията е представителна организация на дружествата, получили лиценз по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

Учредителите на Асоциацията саАгро Финанс" АДСИЦ, „Адванс Терафонд" АДСИЦ, „Актив Пропъртис" АДСИЦ, „Фонд Имоти" АДСИЦ, „И Ар Джи Капитал - 3" АДСИЦ, „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ, „ПАРК" АДСИЦ, „Софарма Имоти" АДСИЦ, „Фонд за Недвижими Имоти България" АДСИЦ и „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, като се планира развитие на асоциацията чрез привличане на нови членове.

Прочети повече...

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ