Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за първо тримесечие на 2020г.

Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за първо тримесечие на 2020г.

Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за първо тримесечие на 2020г.

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ