Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за трето тримесечие на 2019г.

Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за трето тримесечие на 2019г.

Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за трето тримесечие на 2019г.

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ