Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2019г.

Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2019г.

Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2019г.

 

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ