Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за първо тримесечие на 2019г.

Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за първо тримесечие на 2019г.

Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за първо тримесечие на 2019г

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ