Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за второ тримесечие на 2019г.

Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за второ тримесечие на 2019г.

Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за второ тримесечие на 2019г.

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ