Стратегия за развитие на капиталовия пазар в България

Стратегия за развитие на капиталовия пазар в България

Съветът за развитие на капиталовия пазар одобри Стратегия за развитие на българския капиталов пазар на свое заседание на 17.11.2016г.

Документът съсържа мерки, обвързани с конкретни срокове, които се очаква да доведат до положителен ефелт върху капиталовия пазар у нас.

Счита се, че българският капиталов пазар има следните основни проблеми:

1. Недостатъчна ликвидност;

2. Липса на достатъчно добри инструменти и компании за инвестиране;

3. Липса на инструменти с достатъчно голям обем за привличане на големи институционлни инвеститори;

4. Оттегляне на чуждите инвеститори след 2008г.;

5. Недостатъчна финансова грамотност.

Стратегията за развитие на българския капиталов пазар можете да намерите тук.

 

 

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ