Съвет за развитие на Kапиталовия пазар в България

Съвет за развитие на Kапиталовия пазар в България

   На 19 септември 2016г., Г-н Маню Моравенов присъства на среща във връзка със стартиране на инициатива за създаване на механизъм за обсъждане и изработване на общи позиции по въпроси свързани с развитието на капиталовия пазар в България с участието на председателя на Комисията за финансов надзор Г-жа Карина Караиванова, Председателя на Националната комисия за корпоративно управление и Изпълнителен директор на "Българска фондова борса - София" АД Г-н Иван Такев, Народния представител Г-н Делян Добрев и Изпълнителния директор на "Централен депозитар" АД Г-н Васил Големански. На срещата бе приет "Меморандум за сътръдничество и взаимодействие между Комисията за финансов надзор и неправтелствени и бизнес организации в областта на небанковия финансов сектор".

    Асоциацията на Дружествата със специална инвестиционна цел е поканена за член на бъдещия Съвет за развитие на Капиталовия съвет в България.

 

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ