Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за второ тримесечие на 2016г.

Тримесечен бюлетин на АДСИЦ за второ тримесечие на 2016г.

Тримесечен бщлетин на АДСИЦ за второ тримесечие на 2016г.

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ