Изменения в Закона за пазарите на финансови инструменти

Изменения в Закона за пазарите на финансови инструменти

 

   Усилията на АДСИЦ, съвместно с АИКБ, АББ, БАДДПО, КРИБ, БАЛИП, БАУД, БФБ и КФН за отпадане на ограниченията, наложени от ЗСПЗЗ във връзка със собствеността на земеделски земи, завършиха с успех.
   На 29.04.2015г. на II - ро четене, Народното събрание прие измененията в ЗПФИ, с които ограниченията за придобиване на земеделска земя на ЗСПЗЗ няма да се прилагат за публични дружества.

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ