Участие на АДСИЦ в заседание на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание на Република България

Участие на АДСИЦ в заседание на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание на Република България

   На 19.03.2015г. бе проведено заседание на Комисията по Бюджет и Финанси към НС на РБ. На нея бе взето решение публичните дружества да бъдат изключени от ограниченията на ЗСПЗЗ чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансовите инструменти, № 502-01-5, внесен от Министерския съвет на 21.01.2015 г. за второ четене.
   От страна на АДСИЦ в срещата участваха Маню Моравенов, Председател на Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел, Изпълнителен Директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ и Борислав Витанов – Член на СД на „Адванс Терафонд” АДСИЦ;

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ