Работна среша в Народното събрание – 11.03.2015г.

Работна среша в Народното събрание – 11.03.2015г.

   На 11.03.2015г.в сградата на Народното събрание се проведе работна среща с г - жа Менда Стоянова - Председател на Комисия по бюджет и финанси, народните представители Делян Добрев, Мартин Димитров и Димитър Байрактаров за обсъждане на предложените промени в ЗИД на ЗПФИ, с които да отпаднат санкциите за публични дружества по смисъла на ЗСПЗЗ.
   На срещата присъстваха и представители на Министерство на финансите, КФН, БАЛИП и АДСИЦ. 
След проведени разисквания се постигна консенсус, че предложените промени в ЗИД на ЗПФИ, внесени от група народни представители следва да бъдат приети в този вид и без допълнителни ограничения за акционерния състав на публичните дружества, притежаващи земеделска земя.
Предложените промени в ЗИД на ЗПФИ  следва да бъдат обсъдени на заседание на Комисия по бюджет и финанси и след това да бъдат внесени за гласуване в пленарна зала, съобразно процедурите за работа на Народното събрание.

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ