На 05.03.2015г. бе проведена среща в Президентството на Република България

На 05.03.2015г. бе проведена среща в Президентството на Република България

   На 05.03.2015г. бе проведена среща в Президентството на Република България. Тя бе една от стъпките от кампанията на Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел съвместно с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Асоциацията на банките в България (АББ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), „Българска фондова борса - София”АД и Комисията за финансов надзор за отпадане на ограниченията, наложени от ЗСПЗЗ във връзка със собствеността на земеделски земи.

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ