Управителен съвет

1. Маню Тодоров Моравенов - Председател на УС на АДСИЦ и Изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ;

2. Десислава Йортанова - Член на УС на АДСИЦ и Председател на УС на „Агро Финанс" АДСИЦ;

3. Атанас Бойчев - Член на УС на АДСИЦ и Изпълнителен директор на „ПАРК" АДСИЦ;

4. Дилян Панев - Член на УС на АДСИЦ и Изпълнителен директор на „Актив Пропъртис" АДСИЦ;

5. Радослав Манолов - Член на УС на АДСИЦ и Изпълнителен директор на „Адванс Терафонд" АДСИЦ;

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ